Dyr el

mars 3, 2022 0 av admin

Under en längre tid nu så har elpriset legat på en historiskt hög nivå och man frågar sig då givetvis – varför är elen så dyr nu? Man får ju helt klart lite ångest när räkningen från elbolaget dimper ner i brevlådan och man befarar att den kommer vara rekordhög.

Dyr el

Som med all annan typ av handel så handlar det ju i grund och botten om utbud och efterfrågan. I Sverige är vi väldigt beroende av vår vattenkraft så när vi har låga vattenflöden i våra vattendrag t.ex. Dalälven så kan vi helt enkelt inte producera tillräckligt med vattenkraft. Detta leder då till elbrist och att vi t.ex. måste importera klart dyrare el från utlandet i form av t.ex. kolkraft från Tyskland eller Polen. Vi här på Leader dalälvarna är ju för fossilfri el så att importera smutsig kolkraft är inget som vi vill att vi gör i Sverige.

När vi samtidigt håller på att stänga ner våra kärnkraftverk så leder ju detta till en elbrist. Vi behöver ju ersätta elen som producerats från våra kärnkraftverk med annan typ av el då, helst givetvis förnybar. Det byggs ju t.ex. mycket vindkraftverk men inte alls i den omfattningen riktigt så att det kan motsvara efterfrågan. I vårt samhälle så konsumerar vi ju bara mer och mer el hela tiden i och med att vi får fler och fler produkter som vi använder och som är beroende av eldrift. Elbilar blir ju t.ex. mer och mer populära och när dessa nu börjar ersätta bensin- och dieseldrivna fordon så blir efterfrågan på el ännu högre.

Jag är ju för kärnkraft så jag tycker ju att det är lite tokigt att vi stänger ner kärnkraftverk när vi ännu inte har något förnyelsebart att ersätta dem med fullt ut. Kärnkraft är ju ändå en fossilfri energikälla och så länge som man kan undvika ett nytt Tjernobyl så ger den ingen negativ påverkan på varken miljö eller människor. Jag är även för att vi bygger nya moderna kärnkraftverk och gör vi inte det så tror jag faktiskt att vi kan komma att få vänja oss vid elpriser på dessa höga nivåer.

Det forskas ju även mycket kring el och nya sätt att framställa el. T.ex. genom vågkraft, tidvattenkraft m.m. Spännande saker är på gång helt klart. Vi följer utvecklingen med spänning och hur man sköter elpolitiken framöver lär komma att få en stor effekt på vårt samhälle.